1. Contact me if you have problems logging in with Facebook or google +
  Mail: [email protected], Skype: Vinafix.
  Dismiss Notice

PAN K55VD đủ áp không chạy

Discussion in 'Computer Repair' started by phovang146, Oct 26, 2015.

 1. phovang146

  phovang146 Well-Known Member

  Joined:
  Mar 27, 2015
  Messages:
  64
  Likes Received:
  18
  Main K55VD Rev 3.1
  Ăn dòng không nhận phím, không lên hình, không tắt được bằng phím nguồn.
  Vcore 1.12v
  Nguồn VGA rời NVDD 0.87v
  Vccsa 0.93v
  Vgfx 0v
  PM_Syspwrok 0v
  Vrm_pwrgd 0.5v
  Dòng báo 0.95A và quạt chip không quay, sờ CPU đã nóng cũng không quay quạt.
  Fan có 5V,
  Fan0_tach: 3v
  Fan_PWM: 0v - 2 đường này đã thông IO.
  -Đã nạp Bios clear ME trên forum.
  Help me!
   
  #1 phovang146, Oct 26, 2015
  Last edited: Oct 26, 2015
 2. Loading...

  Similar Threads - K55VD đủ không Forum Date
  Asus asus k55vd BIOS Laptop Jan 18, 2015
  Asus ASUS PEGATRON K55VD R3.0 Boardview Schematic Laptop Aug 11, 2014
  Asus ASUS PEGATRON K55VD R3.0 Schematic Laptop Aug 5, 2014
  Asus Asus K55VD Rev:3.1 Schematic Laptop Aug 5, 2014
  Asus ASUS R500V K55VD REV3.0 BIOS Laptop Jul 13, 2014

 3. phovang146

  phovang146 Well-Known Member

  Joined:
  Mar 27, 2015
  Messages:
  64
  Likes Received:
  18
  fix đường core_pwrgd lên 3.3v máy đã chạy ok
   
  • Like Like x 2

Share This Page

 • Get Help Fast


  Payment Methods
 • Upgrades

 • Calculate the voltage

  Input V in : V
  R a : Ω
  R b : Ω
  Output V out : V

  DMCA.com Protection Status
Vinafix.com