1. Contact me if you have problems logging in with Facebook or google +
  Mail: [email protected], Skype: Vinafix.
  Dismiss Notice

Utilities ShowHiddenFiles 2.0.6 (61)

Hiện file ẩn trên MAC OS

 1. ThienBui
  Name:
  ShowHiddenFiles
  Size:
  2MB
  Loại ứng dụng:
  • Phần mềm
  ShowHiddenFiles là một ứng dụng đơn giản bạn có thể làm ẩn file hoặc hiện file đã bị ẩn trến MAC, với giao diện đơn gian chi tiết như sau:

  Screen Shot 2015-06-11 at 2.00.42 PM.

  Các nút Show All Files ở hàng đầu sẽ nhanh chóng hiển thị hoặc ẩn các tập tin được ẩn trong Mac OS X mặc định. Ngoài ra, Show All Files có thể được sử dụng để tạo ra các danh sách tùy chỉnh của riêng bạn của các tập tin và thư mục sẽ được ẩn hoặc hiện.

  Nếu các bạn không muốn dùng app trên thì sử dụng 2 lệnh sau chạy với Terminal:

  Hiên:
  Ẩn:

Recent Reviews

 1. post
  post
  5/5,
  Version: 2.0.6 (61)
  Ứng dụng MAC OS X
 • Get Help Fast


  Payment Methods
 • Upgrades

 • Calculate the voltage

  Input V in : V
  R a : Ω
  R b : Ω
  Output V out : V

  DMCA.com Protection Status
Vinafix.com