Làm thế nào biết phiên bản Boot Camp phù hợp với máy MAC của bạn.

Làm thế nào biết phiên bản Boot Camp phù hợp với máy MAC của bạn.

Hiện nay có nhiều phiên bản máy MAC và BooCamp khác nhau vì thế thỉnh thoảng vớ được con cài Windows lại bối rối không biết tải bản Boot Camp nào cho phù hợp chính vì thế Apple với cung cấp các thông tin sau rất chi tiết cho các bạn tra cứu.

Trước tiên bạn cần xác đinh xem máy MAC của bạn có tên chính xác là gì và được sản xuất vào thời gian nào.

* Từ màn hình trên Menu nhấp vào Logo () -> About This Mac.

Screen Shot 2015-05-09 at 4.34.58 AM.png

Screen Shot 2015-05-09 at 4.35.12 AM.png


Chú thích các ký hiệu trong bảng :

BCA: Boot Camp Assistant (BCA) Các phần mềm Driver có sẵn trong Boot Camp bản mới nhất tải về cài đặt hoặc nâng cấp. ( Giống như Setup Driver auto trên Laptop Windows) :D
4 or 5: Phiển bản Boot Camp 4 hoặc 5 có săn hỗ trợ tốt với máy của bạn.
DVD: Driver (Boot Camp) có sẵn trong đĩa DVD cài đặt MAC OS bạn có khi mua máy.
Dash "-": Phiên bản Windows này không được hỗ trợ.

MacBook Pro

Mac model Windows 8 64-bit Windows 7 64-bit Windows 7 32-bit Windows Vista 64-bit Windows Vista 32-bit Windows XP 32-bit
MacBook Pro (Retina, 13-inch, Early 2015) BCA - - - - -
MacBook Pro (Retina, 15-inch, Mid 2014) BCA BCA - - - -
MacBook Pro (Retina, 13-inch, Mid 2014) BCA BCA - - - -
MacBook Pro (Retina, 15-inch, Late 2013) 5 5 - - - -
MacBook Pro (Retina, 13-inch, Late 2013) 5 5 - - - -
MacBook Pro (Retina, 15-inch, Early 2013) 5 5 - - - -
MacBook Pro (Retina, 13-inch, Late 2012) 5 5 4 - - -
MacBook Pro (Retina, Mid 2012) 5 5 4 - - -
MacBook Pro (13-inch, Mid 2012) 5 5 4 - - -
MacBook Pro (15-inch, Mid 2012) 5 5 4 - - -
MacBook Pro (17-inch, Late 2011) 5 5 4 - - -
MacBook Pro (17-inch, Early 2011) 5 5 4 - - -
MacBook Pro (15-inch, Late 2011) 5 5 4 - - -
MacBook Pro (15-inch, Early 2011) 5 5 4 - - -
MacBook Pro (13-inch, Late 2011) 5 5 4 - - -
MacBook Pro (13-inch, Early 2011) 5 5 4 - - -
MacBook Pro (13-inch, Mid 2010) - 4 4 DVD DVD DVD
MacBook Pro (15-inch, Mid 2010) 5 5 4 DVD DVD DVD
MacBook Pro (17-inch, Mid 2010) 5 5 4 DVD DVD DVD
MacBook Pro (13-inch, Mid 2009) - 4 4 DVD DVD DVD
MacBook Pro (15-inch, 2.53 GHz, Mid 2009) - 4 4 DVD DVD DVD
MacBook Pro (15-inch, Mid 2009) - 4 4 DVD DVD DVD
MacBook Pro (17-inch, Mid 2009) - 4 4 DVD DVD DVD
MacBook Pro (17-inch, Early 2009) - 4 4 DVD DVD DVD
MacBook Pro (15-inch, Late 2008) - 4 4 DVD DVD DVD
MacBook Pro (17-inch, Late 2008) - 4 4 DVD DVD DVD
MacBook Pro (17-inch, Early 2008) - 4 4 DVD DVD DVD
MacBook Pro (15-inch, Early 2008) - 4 4 DVD DVD DVD
MacBook Pro (17-inch, 2.4 GHz) - - 4 - DVD DVD
MacBook Pro (15-inch, 2.4/2.2GHz) - - 4 - DVD DVD
MacBook Pro (15-inch, Core 2 Duo) - - - - DVD DVD
MacBook Pro (17-inch, Core 2 Duo) - - - - DVD DVD
MacBook Pro(17-inch) - - - - DVD DVD
MacBook Pro (15-inch, Glossy) - - - - DVD DVD


MacBook Air


Mac model Windows 8 64-bit Windows 7 64-bit Windows 7 32-bit Windows Vista|64-bit Windows Vista 32-bit Windows XP 32-bit
MacBook Air (13-inch, Early 2015) BCA - - - - -
MacBook Air (11-inch, Early 2015) BCA - - - - -
MacBook Air (13-inch, Early 2014) BCA BCA - - - -
MacBook Air (11-inch, Early 2014) BCA BCA - - - -
MacBook Air (13-inch, Mid 2013) 5 5 - - - -
MacBook Air (11-inch, Mid 2013) 5 5 - - - -
MacBook Air (13-inch, Mid 2012) 5 5 4 - - -
MacBook Air (11-inch, Mid 2012) 5 5 4 - - -
MacBook Air (13-inch, Mid 2011) 5 5 4 - - -
MacBook Air (11-inch, Mid 2011) 5 5 4 - - -
MacBook Air (13-inch, Late 2010) - 4 4 - - -
MacBook Air (11-inch, Late 2010) - 4 4 - - -
MacBook Air (13-inch, Mid 2009) - - 4 - DVD DVD
MacBook Air (13-inch, Late 2008) - - 4 - DVD DVD
MacBook Air (13-inch, Early 2008) - - 4 - DVD DVD


MacBook


Mac model Windows 8 64-bit Windows 7 64-bit Windows 7 32-bit Windows Vista 64-bit Windows Vista 32-bit Windows XP 32-bit
MacBook (Retina, 12-inch, Early 2015) BCA - - - - -
MacBook (13-inch, Mid 2010) - 4 4 DVD DVD DVD
MacBook (13-inch, Late 2009) - 4 4 DVD DVD DVD
MacBook (13-inch, Mid 2009) - - 4 - DVD DVD
MacBook (13-inch, Early 2009) - - 4 - DVD DVD
MacBook (13-inch, Aluminum, Late 2008) - - 4 - DVD DVD
MacBook (13-inch, Early 2008) - - 4 - DVD DVD
MacBook (13-inch, Late 2007) - - 4 - DVD DVD
MacBook (13-inch, Mid 2007) - - 4 - DVD DVD
MacBook (13-inch, Late 2006) - - 4 - DVD DVD
MacBook (13-inch, Mid 2006) - - - - DVD DVD


iMac


Mac model Windows 8 64-bit Windows 7 64-bit Windows 7 32-bit Windows Vista 64-bit Windows Vista 32-bit Windows XP 32-bit
iMac (Retina 5K, 27-inch, Late 2014) BCA BCA - - - -
iMac (21.5-inch, Mid 2014) BCA BCA - - - -
iMac (27-inch, Late 2013) 5 5 - - - -
iMac (21.5-inch, Late 2013) 5 5 - - - -
iMac (27-inch, Late 2012) 5 5 4 - - -
iMac (21.5-inch, Late 2012) 5 5 4 - - -
iMac (21.5-inch, Late 2011) 5 5 4 - - -
iMac (27-inch, Mid 2011) 5 5 4 - - -
iMac (21.5-inch, Mid 2011) 5 5 4 - - -
iMac (27-inch, Mid 2010) 5 5 4 - - -
iMac (21.5-inch, Mid 2010) - 4 4 - - -
iMac (27-inch, Late 2009)1 - 4 4 - - -
iMac (27-inch, Late 2009)2 - 4 4 DVD DVD DVD
iMac (21.5-inch, Late 2009) - 4 4 DVD DVD DVD
iMac (20-inch, Mid 2009) - - 4 - DVD DVD
iMac (24-inch, Early 2009) - - 4 - DVD DVD
iMac (20-inch, Early 2009) - - 4 - DVD DVD
iMac (24-inch, Early 2008) - - 4 - DVD DVD
iMac (20-inch, Early 2008) - - 4 - DVD DVD
iMac (24-inch, Mid 2007) - - 4 - DVD DVD
iMac (20-inch, Mid 2007) - - 4 - DVD DVD
iMac (24-inch, Late 2006) - - 4 - DVD DVD
iMac (17-inch, Late 2006, CD) - - 4 - DVD DVD
iMac (20-inch, Late 2006) - - 4 - DVD DVD
iMac (17-inch, Late 2006) - - 4 - DVD DVD
iMac (17-inch, Mid 2006) - - - - DVD DVD
iMac (17-inch, Early 2006) - - - - DVD DVD


1. Model identifier (ID): iMac11,1
2. Model identifier (ID): iMac10,1
To identify which iMac (27-inch, Late 2009) you have, choose Apple menu () > About This Mac, click More Info, then click System Report. Look at the "Model Identifier" line.


Mac mini


Mac model Windows 8 64-bit Windows 7 64-bit Windows 7 32-bit Windows Vista 64-bit Windows Vista 32-bit Windows XP 32-bit
Mac mini (Late 2014) BCA BCA - - - -
Mac mini Server (Late 2012) 5 5 4 - - -
Mac mini (Late 2012) 5 5 4 - - -
Mac mini Server (Mid 2011) 5 5 4 - - -
Mac mini (Mid 2011) 5 5 4 - - -
Mac mini (Mid 2010) - 4 4 DVD DVD DVD
Mac mini (Late 2009) - - 4 - DVD DVD
Mac mini (Early 2009) - - 4 - DVD DVD
Mac mini (Mid 2007) - - 4 - DVD DVD
Mac mini (Early 2006) - - - - DVD DVD

Mac ProMac model Windows 8 64-bit Windows 7 64-bit Windows 7 32-bit Windows Vista 64-bit Windows Vista 32-bit Windows XP 32-bit
Mac Pro (Late 2013) 5 - - - - -
Mac Pro (Mid 2010) 5 5 4 DVD DVD DVD
Mac Pro (Early 2009) 5 5 4 DVD DVD DVD
Mac Pro (Early 2008) - 4 4 DVD DVD DVD
Mac Pro (Early 2007) - - 4 - DVD -
Mac Pro (Mid 2006) - - 4 - DVD -


Chú thích các ký hiệu trong bảng :

BCA: Boot Camp Assistant (BCA) Các phần mềm Driver có sẵn trong Boot Camp bản mới nhất tải về cài đặt hoặc nâng cấp. ( Giống như Setup Driver auto trên Laptop Windows) :D
4 or 5: Phiển bản Boot Camp 4 hoặc 5 có săn hỗ trợ tốt với máy của bạn.
DVD: Driver (Boot Camp) có sẵn trong đĩa DVD cài đặt MAC OS bạn có khi mua máy.
Dash "-": Phiên bản Windows này không được hỗ trợ.Thông tin từ Apple
  • Like
Reactions: admin
Author
ThienBui
Views
9
First release
Last update
Rating
5.00 star(s) 1 ratings

More resources from ThienBui

Latest reviews

Thanks you